15 Ιούλ

Τι είναι;

Οι EGTs είναι αισθητήρες αρνητικού συντελεστή, τύπου θερμίστορ που μετατρέπουν τη θερμότητα σε αντίσταση. Ο ρόλος τους είναι να μετρούν την θερμοκρασία των καυσαερίων στα σημεία του συστήματος της εξάτμισης όπου είναι τοποθετημένοι.

Ο αισθητήρας τροφοδοτείται με 5 volt από την ECM. Μετατρέπει τη θερμοκρασία καυσαερίων σε τάση και στέλνει σήμα στην ECM του κινητήρα. Αυτό το σήμα τάσης χρησιμοποιείται από την ECM για αναγέννηση DPF, για τη βελτίωση / τον έλεγχο των καυσαερίων, την βελτιστοποίηση στην απόδοση καυσίμου και για τον έλεγχο καταλύτη.

 

Πού βρίσκονται;

Οι πιθανές θέσεις των EGTs είναι πριν/μετά τον στροβιλοσυμπιεστή, πριν/μετά τον καταλύτη, πριν/μετά το DPF. Μερικά οχήματα έχουν 6 αισθητήρες θερμοκρασίας.

 

Τι κάνουν;

Ο αισθητήρας EGT μπορεί να ανιχνεύσει θερμοκρασίες από -40 έως 1000 βαθμούς Κελσίου μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.

Με τη βοήθεια του αισθητήρα EGT, η ECM μπορεί να παρακολουθεί με ακρίβεια τις θερμοκρασίες στον καταλύτη και το DPF του οχήματος. Αυτό επιτρέπει στην ECM να ελέγχει την έγχυση καυσίμου και την ποσότητα σωματιδίων (PM) που συσσωρεύονται στο DPF σε συνδυασμό με τον αισθητήρα διαφοράς πίεσης καυσαερίων (EDPS).

Σε ορισμένες συνθήκες οδήγησης με αυτές τις πληροφορίες, η ECM μπορεί να πάρει τον έλεγχο του συστήματος καυσίμου και μπορεί να πραγματοποιήσει αυτόματα μια αναγέννηση του DPF.

Κατά την αναγέννηση επιτυγχάνονται υψηλότερες θερμοκρασίες καυσαερίων, περίπου 600 βαθμοί Κελσίου. Η αποδοτικότητα καυσίμου κινητήρα διατηρείται και οι εκπομπές καυσίμων μειώνονται σημαντικά διατηρώντας τις θερμοκρασίες του καταλυτικού μετατροπέα ή/και του DPF.

Εν κατακλείδι

Ένα σφάλμα στον αισθητήρα EGT μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερο χρόνο αναγέννησης DPF, υψηλότερη κατανάλωση καυσίμου και κακή απόδοση κινητήρα. Ο καταλυτικός μετατροπέας και η διάρκεια ζωής του DPF μπορεί να διακυβευτούν.